ЛК Велико Търново

Номер на клуба : 068673
Наименование : ЛК Велико Търново
Адрес :
Срещи : веднъж в месеца
Къде : Гранд хотел „Янтра”, В. Търново
Уебсайт : https://tarnovo.lions.bg/
Телефон : +359888449957
Електронна поща : tarnovo@lions.bg

История

ЛК Велико Търново

веднъж в месеца