ЛК Велико Търново

Адрес :
Срещи : веднъж в месеца
Къде : Гранд хотел „Янтра”, В. Търново
Телефон : +359888449957
Електронна поща : tarnovo@lions.bg